Tema introductorio para os primeiros días de clase: